Dones rurals del País Valencià: veus que parlen de treball invisible, ecodependència i interdependència

“Aquest treball naix de la necessitat palpitant que existeix dins delsàmbits productius i activistes vinculats a la sobirania alimentària del País Valencià de reconéixer el paper fonamental de les dones al món rural.

En una societat androcèntrica, en què la figura de la dona ha estat sempre invisibilitzada, es fa patent la importància de donar llum a totes les activitats que elles fan i han fet i ubicr les seues vivències al centre de la història, una història que sempre ha estat contada des de la masculinitat hegemònica.

En aquest sentit, Perifèries vol contar una part de la vida al món rural que, per haver estat viscuda en femení no ha gaudit del protagonisme merescut i amaga aprenentatges i sabers que hui pensem que són fonamentals.És per aquest motiu que en aquestes pàgines trobareu sobretot la veu d´elles, la que no acostumen a sentir però sense la qual no comprendríem la ruralitat en la seua complexitat.” […]

AUTORA: Sarai Fariñas
Periferies.org

IDIOMA: Valenciano

CONTENIDOS:

1. Introducció | 5
2. Parlem de la «ruralitat» | 7
3. De què parlem quan parlem de treball? | 8
4. La sostenibilitat de la vida en el món rural | 13
5. Sabers rurals en femení, un bé comú pendent deconservar | 22
6. Síntesi i reflexions finals | 24
Annex. Perfils de les dones | 26
Bibliografia | 29
Agraïments | 30

Descargado de: http://periferies.org/wp-content/uploads/2017/05/dones_rurals.pdf